Schuldhulpverlening Capability Maturity Model

De ontwikkelniveaus

Niveau 1: Incidenten

Als het nog onbekend is hoe een proces in elkaar zit en ook hoeveel hulpmiddelen nodig zijn om een resultaat te bereiken bevindt de organisatie zich op het incidenten niveau. Dit niveau is ad hoc en chaotisch en de procesverbetering is niet systematisch. Werkvoorraden voorlopen onvoorspelbaar.

Niveau 2: Standaarden

Als de organisatie zodanig is geprofessionaliseerd dat bij het ontwikkelproces gebruik wordt gemaakt van de kennis die eerder is opgedaan, spreekt men van niveau “Standaarden”. Dit kan zijn door het invoeren van projectmanagement, maar ook door het goed vastleggen van werkprocessen. Dit niveau is nog steeds reactief van aard, maar wel gestandaardiseerd. Er wordt niet gestuurd op het proces. Er zijn beperkt resultaten en doorlooptijden benoemd. Processen zijn organisatiegericht.

Niveau 3: Resultaten

In de organisatie zijn de belangrijkste processen gestandaardiseerd, gedefinieerd en onder controle. Ook als de normale omstandigheden afwijken wordt er goed gereageerd en eventuele procesverbetering vindt plaats op basis van een kwalitatieve analyse. Er wordt proactief gehandeld. Ontwikkelingen worden proactief vertaald naar het werkproces. Er is sprake van klantgerichtheid.

Niveau 4: Leren Vermogen

Als de kwaliteit van het ontwikkelproces wordt gemeten om het goed te kunnen bijsturen spreken we van niveau “Leren Vermogen”. Afwijkingen worden vroegtijdig geconstateerd en verbeterd omdat het proces systematisch gemeten wordt. Deze procesverbetering vindt dan ook plaats op basis van een kwantitatieve analyse. Er vindt continue feedback op werkproces en prestaties plaats. Processen worden gezien als een richtlijn waar positief van afgeweken kan worden. Er wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met verkorten van doorlooptijden. Stappen in processen mogen door medewerkers overgeslagen worden als dit in het belang is van het resultaat. Met medewerkers wordt continue bekeken waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. De beweging van klantgericht naar maatwerk en meer regie bij de klant wordt gemaakt.

Niveau 5: Omgevingsgericht

Het ontwikkelproces gaat geheel ‘volgens het boekje’ en er is alleen nog maar sprake van fijne afstemming. Het werkproces wordt breed en integraal in de keten bekeken. Er wordt samengewerkt met de hele stad om schuldenproblematiek aan te pakken. Processen worden gezien als ondersteuning van het eigen denkvermogen en creativiteit om te komen tot oplossingen.  Medewerkers zijn in staat om zelfstandig tot oplossingen te komen die in geest van de afspraken zijn en out of the box te denken. Er vindt een beweging plaats naar samenleving (gemeente breed) gestuurd.

page.php