Schuldhulpverlening Capability Maturity Model

Hoe volwassen is uw aanbod?

Hoe volwassen is uw aanbod?

Het Schuldhulpverlening Capability Maturity Model (SHV CM-Model) onderzoekt de volwassenheid van een geheel schuldhulpverleningsaanbod, uitgevoerd door een Schuldhulpverleningorganisatie. Het SHV CM-model is specifiek gemaakt voor schuldhulpverlening en geeft aan op welk niveau de ontwikkeling van de SHV zit. Voor verschillende diensten wordt aan de hand van vaste aspecten bepaald op welk level de SHV-organisatie zich bevindt.

Het model

Het proces

Eerst wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Daarna wordt met de organisatie het ambitieniveau bepaald. Het verschil tussen deze twee is de ontwikkelagenda. Op basis van de verschillen wordt aangegeven op welke manier de organisatie de volgende ontwikkelstap kan zetten. Daarbij wordt ook aangegeven welke interventies hiervoor geschikt zouden zijn. En welk tijdspad daarbij haalbaar zou kunnen zijn.

Het resultaat

Met het SHV CM Model krijgt een organisatie inzicht in:

  • De huidige geschiktheid en kwaliteit van de organisatie (Capability)
  • De volwassenheid van de organisatie (Maturity)
  • Het ambitieniveau van de organisatie
  • De te zetten ontwikkelingstappen met de daarbij in te zetten interventies
front-page.php