Schuldhulpverlening Capability Maturity Model

Het model

Met het SHV CM Model kan de volwassenheid van een geheel schuldhulpverleningsaanbod, uitgevoerd door een schuldhulpverlening organisatie, onderzocht worden. Dit model is specifiek gemaakt voor schuldhulpverlening en geeft aan op welk niveau de ontwikkeling van de SHV zit. Het model onderscheidt 5 niveaus:

 1. Incidenten
 2. Standaarden
 3. Resultaten
 4. Lerend vermogen
 5. Omgevingsgericht

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op de diensten die door de organisatie worden aangeboden. Daarbij wordt de volgende indeling gehanteerd:

 • Preventie
 • Vroegsignalering
 • Curatie
 • Nazorg.

Dienst

Per dienst worden de onderstaande aspecten doorgenomen en beoordeeld op welk niveau elke dienst zit. Het gaat daarbij om de volgende aspecten:

 1. Visie & strategie
 2. Proces
 3. Professionaliteit
 4. Meten
 5. Cultuur
 6. Samenwerking
 7. Communicatie

Het proces

Eerst wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Daarna wordt met de organisatie het ambitieniveau bepaald. Het verschil tussen deze twee is de ontwikkelagenda. Op basis van de verschillen wordt aangegeven op welke manier de organisatie de volgende ontwikkelstap kan zetten. Daarbij wordt ook aangegeven welke interventies hiervoor geschikt zouden zijn. En welk tijdspad daarbij haalbaar zou kunnen zijn.

page.php